Comité van Aanbeveling

Om het hospice optimaal te kunnen laten functioneren kunnen wij rekenen op de inzet en het enthousiasme van veel mensen.

In de eerste plaats zijn dit de vrijwilligers en coördinatoren. Zij zorgen voor de gasten en hun naasten.

Uiteraard zet ook het bestuur zich in voor de hospices waarbij zij zich in hoofdzaak bezig houdt met beleid, financiën, public relations en dergelijke. Voor de fondsenwerving kan het bestuur rekenen op de mensen van de St. Vrienden, op het gebied van beleid, public relations en overige zaken laat het bestuur zich bijstaan door het Comité van Aanbeveling.

Het Comité van Aanbeveling van Hospice 't Huis aan de Vecht in Hardenberg bestaat uit de volgende personen:
  • dhr. W. van As, huisarts Huisartsenpraktijk Meeuwenplein
  • dhr. H.H. Bulthuis, oud notaris Vechtstede Notarissen
  • dhr. J. Dijkstra, oud gedep. Prov. Overijssel / oud directeur Groene Land Achmea
  • dhr. E. Hulzebosch, schaatser / entertainer
  • dhr. P.J.H. Noordmans, predikant Hardenberg
  • dhr. A. Schipper, ondernemer
  • mw. G. Smit, schaatster
  • dhr. P.H. Snijders, Burgemeester Gemeente Hardenberg
  • dhr. H.J.B. van Wel, oud voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh Groep
 
't Huis aan de Vecht
Jan van Arkelstraat 15
7772 AN  HARDENBERG
Bankrekening
Algemeen: NL90 ABNA 0442 8850 32
Vrienden: NL85 RABO 0157 7146 08
facebook twitter