Home

Welkom op de website van St. Hospice Groep VechtZathe (v/h St. Hospice Hardenberg). Op deze site kunt u lezen wat een hospice is en hoe één en ander in "onze" hospices werkt.

De Hospice Groep VechtZathe is een zelfstandige stichting die is ontstaan uit verschillende samenwerkende partijen op het gebied van de palliatieve zorg. De Hospice Groep is zowel aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Noordoost Overijssel als bij het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht. Ook is het hospice aangesloten bij de koepelorganisatie VPTZ.

Een hospice is een huis waar een thuis wordt geboden aan ernstig (terminaal) zieken waarbij behandeling, gericht op genezing, niet meer mogelijk is en de levensverwachting, naar medisch inzicht, ca. drie maanden is. Het hospice is een ‘bijna-thuis-huis’.
      Dit wordt zo genoemd omdat in principe de eigen huisarts de medische zorg blijft verlenen en de verpleegkundige zorg vanuit de thuiszorg zal worden gegeven. Daarnaast zijn voor alle dagelijkse zaken altijd vrijwilligers aanwezig.

Hospice Groep VechtZathe is in augustus 2008 van start gegaan in Hardenberg met Hospice 't Huis aan de Vecht. Vanwege de toenemende vraag naar zorg is in juni 2012 een tweede hospice geopend:  Hospice 't Huis De Pastorie in Dalfsen
Laatstgenoemde is met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht in een zelfstandige stichting.

  


 
 
Hospice Groep Vechtzathe
Postbus 137
7770 AC  HARDENBERG
 twitter