Kosten

De zorg die in een hospice of 'bijna-thuis-huis' wordt verleend, wordt vergoed door de AWBZ. De meeste kosten zoals huisarts, apotheek en overige voorzieningen worden, net als thuis, geregeld met uw eigen zorgverzekeraar. Ook voor de thuis-zorg, waarvoor wel een eigen bijdrage regeling geldt, is dit niet anders dan in de thuissituatie. Al deze kosten worden zonder tussenkomst van het hospice bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Voor het verblijf in het hospice zal een bijdrage per dag in rekening worden gebracht waarbij gestreefd wordt deze zo laag mogelijk te houden. Een verblijf moet in principe voor iedereen mogelijk zijn.
 
   In deze verblijskosten zijn de kosten van logies, alle maaltijden, koffie en thee (ook voor bezoek), linnengoed, gebruik van tv, dvd, stereoapparatuur en telefoon begrepen. Waskosten van eigen kleding zijn voor eigen rekening en worden afzonderlijk doorberekend.

Sommige zorgverzekeraars geven een tegemoetkoming in de kosten.

Als de hoogte van de kosten voor het verblijf in het hospice voor u een probleem is dan kunt u hierover contact opnemen met één van de coördinatoren. Zij zijn u graag behulpzaam bij het zoeken naar een passende oplossing.
 
     
     


 
't Huis aan de Vecht
Jan van Arkelstraat 15
7772 AN  HARDENBERG
Bankrekening
Algemeen: NL90 ABNA 0442 8850 32
Vrienden: NL85 RABO 0157 7146 08
facebook twitter