Links

Op onderstaande websites kunt u aanvullende informatie vinden die op veel terreinen raakvlakken heeft met de zorgverlening in een hospice. 

  • Informatie over palliatieve zorg in Nederland zoals nieuws, ontwikkelingen en adresgegevens van hulpverlenende instanties vind u op palliatief en palliatieve zorg.
  • Lotgenotencontact is belangrijk voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. De lotgenotensite forum ongeneeslijk ziek maakt ook digitaal lotgenotencontact mogelijk.
  • Informatie over de eigen bijdrage voor AWBZ gerelateerde zorg (zoals bijv. thuiszorg) kunt u vinden op CAK. Ook kunt u hier uw maximale eigen bijdrage berekenen.
  • Het Zorgverzekering Informatie Centrum is een onafhankelijk zorgplatform waar u informatie kunt vinden over alles wat met zorg en zorgverzekeringen te maken heeft. Hier kunt u onder andere de volgende informatie vinden:  AWBZ: informatie over de AWBZ (zoals de eigen bijdrage). Handig voor iedereen die in aanraking komt met de langdurige en intensieve zorg, PGB: informatie over het Persoons Gebonden Budget (PGB). Wie en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? En welke zorg valt onder deze regeling? en WMO: informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die mensen met een beperking (en familie) helpt met het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
  • Overige sites die informatie geven over alles wat met palliatieve zorg te maken kan hebben vindt u op palliatievezorg-startkabel en palliatieve zorg-verzamelgids.
  • Op VPTZ vindt u informatie over vrijwilligers die werkzaam zijn in de terminale zorg en op palliactief over het netwerk voor palliatieve zorg aan terminale patiënten in Nederland.
  • Het Vechtdal kent een palliatief café. Café Soelaas is een ontmoetingsplek voor lotgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals om kennis en ervaring uit te wisselen. Op de website van Café Soelaas kunt u meer informatie vinden.
  • Het Vechtgenotenhuis in Ommen is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten.
  • Wilt u informatie over mogelijkheden van palliatieve zorg in uw regio? Op de website kies beter kunt u hier veel over vinden.

Bereikbaarheid en openbaar vervoer

Wij participeren in het Netwerk Palliatieve Zorg Noordoost Overijssel en het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht. Daarnaast werken wij intensief samen met o.a.:


Voor informatie over andere hospices in de regio kunt u kijken op de volgende websites:

 
Hospice Groep Vechtzathe
Postbus 137
7770 AC  HARDENBERG
 twitter