Nieuwsflits

Te gast bij Vechtdal FM
Op maandag 8 februari 2016 waren zaten we al vroeg in de studio van Vechtdal FM waar we te gast waren in het radioprogramma 'vroeg in het Vechtdal'.  Hier mochten we wat vertellen over de zorg, de financiering, onze vrijwilligers en wat er meer speelt in en om ons hospice.

Bent u nieuwsgierig naar wat we te vertellen hadden? Als u op de foto klikt kunt u de uitzending nog eens terugluisteren...


Open Huis november 2014
Op 6, 7 en 8 november 2014 was het hospice op vooraf vastgestelde tijden open om, onder begeleiding van een vrijwilliger of coördinator, te komen kijken en informatie te krijgen over hoe er het nu precies in het hospice aan toe gaat.

Veel mensen maakten van deze gelegenheid gebruik en wij mochten, over drie dagen verdeeld, bijna 250 belangstellenden welkom heten.  Start verbouw 't Huis De Pastorie
In december 2011 kon, na een intensieve periode van overleg met verschillende partijen, het startsein gegeven worden voor de verbouw van de oude pastorie aan de Bloemendalstraat in Dalfsen. Omwonenden en andere belangstellenden konden nog één keer het pand in haar oude status bekijken voordat de ploeg bouwvakkers aan de slag zou gaan om het pand geschikt te maken om als hospice te kunnen fungeren...

Als u op de foto klikt kunt u het filmpje van deze bijeenkomst nog eens bekijken


De oude pastorie in beeld
Woonstichting VechtHorst, de eigenaar van deze mooie locatie, maakte voor de verbouwing nog een foto-filmverslag van de pastorie voor de verbouwing.

Door op de foto te klikken kijkt u nog even met ons mee terug in de tijd...
Hospice klaar voor opening
In juni 2012 was het dan eindelijk zover. Het hospice was bouwkundig opgeleverd en de coördinatoren hadden, samen met een deskundig team op het gebied van binnehuis archtectuur, veel werk verzet bij de inrichting. Maar nog lang niet iedereen wist precies wat een hospice nu eigenlijk is. Een mooie kans voor onze coördinator Marieke om dat nog eens uit te leggen.

Als u op de foto klikt luistert (en kijkt) u even mee naar wat zij te vertellen heeft...


Gift Monuta Charity Fund
Om het hospice te kunnen realiseren moest er veel geld bij elkaar gebracht worden voor bouw en inrichting. Maar het hospice kan haar werk alleen goed doen dankzij de inzet van veel vrijwilligers. En deze vrijwilligers moesten natuurlijk goed geschoold worden om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Het Monuta Charity Fund stak de helpende hand toe en dankzij hun financiële bijdrage kon de enthousiaste groep vrijwilligers ook samen aan de slag.

Op het filmpje kunt u zien wat het Monuta Charity Fund doet en krijgt u ook een kijkje in ons hospice...

 
't Huis De Pastorie
Bloemendalstraat 20
7721 AM  DALFSEN
Bankrekening
Algemeen: NL90 ABNA 0442 8850 32
Vrienden: NL67 RABO 0177 4367 78
twitter