Zorg

De zorg die het hospice biedt is intensieve kortdurende zorg. In de regel is dit voor een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de medische en verpleegkundige zorg is de kwaliteit van het leven, maar ook van het sterven, te bevorderen.

De operationele aansturing van het hospice geschiedt door twee coördinatoren. Zij ondersteunen de vrijwilligers in hun werk om de naasten in hun zorg voor de gast te ondersteunen of deze zorg van hen over te nemen.

De medische zorg en begeleiding blijft in principe in handen van de eigen huisarts: tussen gast en arts is immers een vertrouwensrelatie opgebouwd. 
 


Er kunnen zich echter altijd omstandigheden voordoen waardoor dit niet kan. In dat geval kan de huisarts de zorg overdragen aan de waarnemend huisarts van het hospice.

  De verpleegkundige zorg zal, net als in de thuissituatie, worden geleverd door de thuiszorg.

Om voor een plaats in het hospice in aanmerking te komen is allereerst een palliatief terminale zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Voor informatie over het aanvragen hiervan kunt u of uw naaste contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice. Ook uw huisarts of een andere zorgverlener kan u hierbij behulpzaam zijn.


 


 
     
      
't Huis aan de Vecht
Jan van Arkelstraat 15
7772 AN  HARDENBERG
Bankrekening
Algemeen: NL90 ABNA 0442 8850 32
Vrienden: NL85 RABO 0157 7146 08
facebook twitter